Search Words ...

Clinical Meaning In Marathi Clinical मराठी अर्थ

Clinical – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Clinical in Marathi

Clinical = क्लिनिकल

Synonyms of Clinical in Marathi

, अव्यवस्थित, वैराग्य, उद्दीष्ट, अविरत, दूरचे, दूरचे, अलिप्त, काढलेले, थंड, उदासीन, तटस्थ, अप्रिय,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Clinical

सैद्धांतिक किंवा प्रयोगशाळेच्या अभ्यासाऐवजी प्रत्यक्ष रूग्णांच्या निरीक्षणाविषयी आणि उपचारांशी संबंधित.

कार्यक्षम आणि उदासिन; थंडपणे अलिप्त.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Clinical Example Sentences

1. clinical medicine

क्लिनिकल औषध

2. the clinical detail of a textbook

पाठ्यपुस्तकाचे क्लिनिकल तपशील

Image:

Word-Image