Search Words ...

Clenching Meaning In Marathi Clenching मराठी अर्थ

Clenching – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Clenching in Marathi

Clenching = चढाई

Synonyms of Clenching in Marathi

वेगवान, सुरक्षित, निश्चित, क्लंच केलेले, पकडलेले, घट्ट करणे, टेन्सिंग, टेन्शन, कॉन्ट्रॅक्टिंग, क्रॅम्प,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Clenching

(बोटांनी किंवा हाताच्या संदर्भात) घट्ट बॉलमध्ये विशेषतः तीव्र रागाचे प्रदर्शन म्हणून बंद.

एक आकुंचन किंवा शरीराच्या भागास घट्ट करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Clenching Example Sentences

1. she clenched her fists, struggling for control

नियंत्रणासाठी धडपडत तिने आपली मुठ्ठी मिटविली

2. she saw the anger rise, saw the clench of his fists

तिला राग वाढलेला दिसला, त्याच्या मुठीच्या हालचाली पाहिल्या

Image:

Word-Image