Search Words ...

Chilly Meaning In Marathi Chilly मराठी अर्थ

Chilly – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Chilly in Marathi

Chilly = मिरची

Synonyms of Chilly in Marathi

थंड, कुरकुरीत, ताजे, तेजस्वी, उदास, द्राक्षारस, हिमवर्षाव, हिमवर्षाव, बर्फाळ-थंड, बर्फाळ-थंडी, हिमवर्षाव, ध्रुवीय, आर्कटिक, कच्चा, तीक्ष्ण, कडवट, कडाकट थंड, चाव्याव्दारे, भेदक, भेदक, अतिशीत, गोठलेले,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Chilly

आरामात थंड किंवा थंड.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Chilly Example Sentences

1. it had turned chilly

ते थंडगार झाले होते

Image:

Word-Image