Search Words ...

Chilled Meaning In Marathi Chilled मराठी अर्थ

Chilled – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Chilled in Marathi

Chilled = थंडगार

Synonyms of Chilled in Marathi

, सहजतेने, सहजतेने, न्यायसंगत, मुक्त आणि सुलभतेने, सहज, अनौपचारिक, अनौपचारिक, मैत्रीपूर्ण, अविचारी, अविचारी, नि: संदिग्ध, ब्लाझ, ब्लिथ, थंड, संकलित, थंड, शांत आणि एकत्रित, शांत, बनलेला, स्वत: चा ताब्यात असलेला, स्तरीय-डोके असलेला, स्वत: ची नियंत्रित, बिनधास्त, अनियंत्रित, बेकलजीत, बिनधास्त, शांत, शांत, शांत, शांत, निम्न-की, अधोरेखित, डाउनबीट,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Chilled

(खाण्यापिण्याचे पदार्थ) रेफ्रिजरेटरमध्ये थंड केले गेले.

खूप निवांत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Chilled Example Sentences

1. a glass of chilled white wine

थंडगार पांढ ch्या वाईनचा पेला

2.

Image:

Word-Image