Search Words ...

Chary Meaning In Marathi Chary मराठी अर्थ

Chary – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Chary in Marathi

Chary = चेरी

Synonyms of Chary in Marathi

सावध, सावध, सावध, सावध, एखाद्याच्या रक्षकावर, संरक्षित, सावध, जागरूक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Chary

सावधगिरीने किंवा संशयास्पदपणे काहीतरी करण्यास टाळाटाळ.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Chary Example Sentences

1. most people are chary of allowing themselves to be photographed

बरेच लोक स्वत: चे छायाचित्र काढण्याची परवानगी देण्याच्या तयारीत असतात

Image:

Word-Image