Search Words ...

Awake Meaning In Marathi Awake मराठी अर्थ

Awake – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Awake in Marathi

Awake = जागे व्हा

Synonyms of Awake in Marathi

जागे व्हा, जागे व्हा, नीट ढवळून घ्यावे, या, या, या, स्वत: ला बळी द्या, जीवनाची चिन्हे द्या, जिवंत देशात परत जा, निद्रिस्त, रुंद जागृत, जागरूक,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Awake

झोप थांबवा; झोपेतून जागे व्हा.

झोप येत नाही.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Awake Example Sentences

1. she awoke to find the streets covered in snow

तिने बर्फाने भरलेले रस्ते शोधले

2. the noise might keep you awake at night

आवाज कदाचित रात्री तुम्हाला जागृत ठेवेल

Image:

Word-Image