Search Words ...

Authenticity Meaning In Marathi Authenticity मराठी अर्थ

Authenticity – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Authenticity in Marathi

Authenticity = सत्यता

Synonyms of Authenticity in Marathi

मौलिकता,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Authenticity

अस्सल असण्याची गुणवत्ता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Authenticity Example Sentences

1. the paper should have established the authenticity of the documents before publishing them

कागदपत्रे प्रकाशित करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सत्यता स्थापित केली पाहिजे

Image:

Word-Image