Search Words ...

Attorney Meaning In Marathi Attorney मराठी अर्थ

Attorney – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Attorney in Marathi

Attorney = मुखत्यार

Synonyms of Attorney in Marathi

प्रतिनिधी, पर्याय, प्रतिनिधी, एजंट, बिशपचा प्रतिनिधिक दुय्यम, स्टँड-इन, मुखत्यार, राजदूत, दूत, जा-दरम्यान, दूत, समोरचा माणूस, कायदेशीर व्यवसायी, कायदेशीर कार्यकारी, कायदेशीर सल्लागार, कायदेशीर प्रतिनिधी, एजंट, बारचा सदस्य, वकील, वकील, सल्लागार, मध्यस्थ, बचाव वकील, वकील वकील,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Attorney

व्यवसाय किंवा कायदेशीर प्रकरणात दुसर्‍यासाठी काम करण्यासाठी नियुक्त केलेली व्यक्ती.

वकील.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Attorney Example Sentences

1. Other important intermediaries were legal attorneys, who represented the Christian groups in their dealings with the state.

इतर महत्त्वाचे मध्यस्थ कायदेशीर वकील होते, जे राज्याशी वागताना ख्रिश्चन गटांचे प्रतिनिधित्व करतात.

2. About two dozen women qualified as attorneys by the end of the decade.

दशकाच्या अखेरीस सुमारे दोन डझन महिला वकिलांच्या रूपात पात्र ठरल्या.

Image:

Word-Image