🔎︎

Attitude Meaning In Marathi - Attitude वृत्ती

Attitude – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Category : संज्ञा

Meaning of Attitude In Marathi

Attitude = वृत्ती

Attitude Synonyms in Marathi

दृश्य, दृष्टिकोन, सोयीस्कर बिंदू, मनाची चौकट, विचार करण्याची पद्धत, गोष्टींकडे पाहण्याची पद्धत, विचारांची शाळा, दृष्टीकोन, कोन, तिरकस, दृष्टीकोन, प्रतिक्रिया, भूमिका, दृष्टिकोन, स्थिती, कल, अभिमुखता, दृष्टीकोन
Attitude Explanation in Marathi / Definition of Attitude in Marathi
  • एखाद्याचा किंवा कशाबद्दल विचार करण्याचा किंवा भावनांचा तोडगा काढण्याची पद्धत, एखाद्या व्यक्तीच्या वागण्यातून दिसून येते.

Marathi example sentences with Attitude
  • she took a tough attitude toward other people's indulgences
    — इतर लोकांच्या प्रेमळपणाबद्दल तिने कठोर विचार केला
Word Image
attitude, Dictionary Meaning In Hindi, Bengali, Telugu, Tamil, Malayalam, Marathi, Gujarati, Kannada, Urdu

Copyright ©️ 2023 All rights reserved. Made With ❤️ In India