Search Words ...

Astounded Meaning In Marathi Astounded मराठी अर्थ

Astounded – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Astounded in Marathi

Astounded = चकित झाले

Synonyms of Astounded in Marathi

आश्चर्यचकित, चकित करणारा, आश्चर्य, चकित, स्तब्ध, गोंधळ उडवून देणारा, मूर्ख,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Astounded

धक्का किंवा आश्चर्यचकित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Astounded Example Sentences

1. her bluntness astounded him

तिच्या बोथटपणाने त्यांना चकित केले

Image:

Word-Image