Search Words ...

Astonished Meaning In Marathi Astonished मराठी अर्थ

Astonished – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Astonished in Marathi

Astonished = आश्चर्यचकित झाले

Synonyms of Astonished in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Astonished

खूप आश्चर्य किंवा प्रभावित; चकित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Astonished Example Sentences

1. he was astonished at the change in him

त्याच्यातील बदल पाहून तो चकित झाला

Image:

Word-Image