Search Words ...

Architecture Meaning In Marathi Architecture मराठी अर्थ

Architecture – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Architecture in Marathi

Architecture = आर्किटेक्चर

Synonyms of Architecture in Marathi

नियोजन, इमारत, बांधकाम, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Architecture

इमारतींचे डिझाइन आणि बांधकाम करण्याची कला किंवा सराव.

एखाद्या गोष्टीची जटिल किंवा काळजीपूर्वक रचना केलेली रचना.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Architecture Example Sentences

1. schools of architecture and design

आर्किटेक्चर आणि डिझाइनची शाळा

2. the chemical architecture of the human brain

मानवी मेंदूत रासायनिक आर्किटेक्चर

Image:

Word-Image