Search Words ...

Apricot Meaning In Marathi Apricot मराठी अर्थ

Apricot – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Apricot in Marathi

Apricot = जर्दाळू

Synonyms of Apricot in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Apricot

नारिंगी-पिवळ्या रंगाचे, लहान पीचसारखे दिसणारे एक रसाळ, मऊ फळ.

झाडे जर्दाळू घेऊन.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Apricot Example Sentences

1. apricot jam

जर्दाळू ठप्प

2. Amidst fig and plum trees and overgrown vegetable beds, about a dozen local activists locked down around a large apricot tree, refusing to move until they were able to reclaim their garden.

अंजीर आणि मनुकाची झाडे आणि वाढत्या भाज्या बेड यांच्यामध्ये सुमारे एक डझन स्थानिक कार्यकर्ते मोठ्या जर्दाळूच्या झाडाच्या जवळपास लॉक ठेवून आपली बाग पुन्हा हक्क सांगण्यास सक्षम होईपर्यंत हलण्यास नकार देत होते.

Image:

Word-Image