Search Words ...

Appearing Meaning In Marathi Appearing मराठी अर्थ

Appearing – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Appearing in Marathi

Appearing = दिसतोय

Synonyms of Appearing in Marathi

दृश्यात या, दृष्टीक्षेपात या, भौतिक बनवा, आकार घ्या, पहा, अस्तित्वाची भावना द्या, अस्तित्वाची हवा द्या, अस्तित्वाचे रुप मिळवा, अस्तित्वाच्या रुपात या, एखाद्यासारखे असले तरी पहा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Appearing

दृष्टीक्षेपात या; दृश्यमान किंवा लक्षात येण्यासारखे व्हा, विशेषत: उघड कारणांशिवाय.

दिसते; असण्याची भावना द्या.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Appearing Example Sentences

1. smoke appeared on the horizon

क्षितिजावर धूर दिसू लागला

2. she appeared not to know what was happening

तिला काय होत आहे हे माहित नसताना दिसली

Image:

Word-Image