Search Words ...

Apparatus Meaning In Marathi Apparatus मराठी अर्थ

Apparatus – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Apparatus in Marathi

Apparatus = उपकरणे

Synonyms of Apparatus in Marathi

गीअर, रिग, टॅकल, गॅझेटरी, पॅराफेरानिया, सिस्टम, फ्रेमवर्क, संस्था, सेट-अप, नेटवर्क, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Apparatus

तांत्रिक उपकरणे किंवा यंत्रणा एखाद्या विशिष्ट क्रियेसाठी किंवा हेतूसाठी आवश्यक असते.

संस्था किंवा सिस्टममधील एक जटिल रचना.

नोट्स, रूपे वाचन आणि मुद्रित मजकूरासह इतर बाबींचा संग्रह.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Apparatus Example Sentences

1. laboratory apparatus

प्रयोगशाळा उपकरणे

2. the apparatus of government

सरकारचे यंत्र

3. one thing about the book's apparatus does irritate: the absence of an index of titles

पुस्तकाच्या उपकरणाबद्दल एक गोष्ट चिडचिडे करते: शीर्षकांची अनुक्रमणिका नसणे

Image:

Word-Image