Search Words ...

Antique Meaning In Marathi Antique मराठी अर्थ

Antique – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Antique in Marathi

Antique = प्राचीन

Synonyms of Antique in Marathi

, , कालावधी, तुकडा, संग्रहालय, , फार पूर्वीचे,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Antique

कृत्रिम मार्गांनी (काहीतरी) एखाद्या प्राचीनसारखे असले पाहिजे.

प्राचीन वस्तू शोधा किंवा खरेदी करा.

एक संग्रहित वस्तू जसे की फर्निचरचा तुकडा किंवा कलेचे कार्य ज्याचे महत्त्व त्याच्या वयाचे कारण जास्त असते.

(एकत्र करण्यायोग्य ऑब्जेक्टचे) ज्यांचे वय जास्त असल्यामुळे उच्च मूल्य आहे.

प्राचीन काळाचे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Antique Example Sentences

1. sanding will change the luster of the sanded spot, especially if the finish has been antiqued

सँडिंगमुळे वाळूच्या जागेची चमक बदलेल, विशेषत: जर शेवट पुरातन झाला असेल तर

2. they went antiquing almost every weekend

ते जवळजवळ प्रत्येक शनिवार व रविवार पुरातन काळात गेले

3. Pauline loves collecting antiques

पौलिनला प्राचीन वस्तू गोळा करण्यास आवडते

4. an antique clock

एक प्राचीन घड्याळ

5. statues of antique gods

प्राचीन देवतांचे पुतळे

Image:

Word-Image