Search Words ...

Annual Meaning In Marathi Annual मराठी अर्थ

Annual – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Annual in Marathi

Annual = वार्षिक

Synonyms of Annual in Marathi

, वर्षाकाठी एकदा, दर बारा महिन्यांनी,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Annual

पुस्तक किंवा मासिक जे वर्षातून एकदा त्याच शीर्षकाखाली प्रकाशित होते परंतु भिन्न सामग्रीसह.

दर वर्षी एकदा होतो.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Annual Example Sentences

1. a Christmas annual

ख्रिसमस वार्षिक

2. the sponsored walk became an annual event

प्रायोजित चाला वार्षिक कार्यक्रम बनला

Image:

Word-Image