Search Words ...

Analysis Meaning In Marathi Analysis मराठी अर्थ

Analysis – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Analysis in Marathi

Analysis = विश्लेषण

Synonyms of Analysis in Marathi

तपासणी, तपासणी, सर्वेक्षण, स्कॅनिंग, अभ्यास, छाननी, अवलोकन, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Analysis

एखाद्या गोष्टीच्या घटक किंवा संरचनेची सविस्तर तपासणी.

मनोविश्लेषणासाठी लहान

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Analysis Example Sentences

1. statistical analysis

सांख्यिकीय विश्लेषण

2.

Image:

Word-Image