Search Words ...

Ambitious Meaning In Marathi Ambitious मराठी अर्थ

Ambitious – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ambitious in Marathi

Ambitious = महत्वाकांक्षी

Synonyms of Ambitious in Marathi

दृढ, सामर्थ्यवान, धक्कादायक, उद्योजक, अग्रणी, पुरोगामी, उत्सुक, प्रवृत्त, चालित, उत्साही, उत्साही, उत्साही, वचनबद्ध, पुढे जाणे, उद्दीष्ट, ठाम, आक्रमक, भुकेले, शक्तीवान,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ambitious

यशस्वी होण्याची तीव्र इच्छा आणि दृढ संकल्प असणे किंवा दर्शविणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ambitious Example Sentences

1. his mother was hard-working and ambitious for her four children

त्याची आई मेहनती आणि चार मुलांसाठी महत्वाकांक्षी होती

Image:

Word-Image