Search Words ...

Ambience Meaning In Marathi Ambience मराठी अर्थ

Ambience – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ambience in Marathi

Ambience = वातावरण

Synonyms of Ambience in Marathi

हवा, आभा, हवामान, मनःस्थिती, भावना, भावना, स्पंदने, प्रतिध्वनी, वर्ण, गुणवत्ता, रंग, ठसा, चव, देखावा, टोन, टेनर, आत्मा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ambience

एखाद्या ठिकाणचे पात्र आणि वातावरण.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ambience Example Sentences

1. the relaxed ambience of the cocktail lounge is popular with guests

कॉकटेल लाऊंजचा आरामशीर वातावरण अतिथींसाठी लोकप्रिय आहे

Image:

Word-Image