Search Words ...

Amalgam Meaning In Marathi Amalgam मराठी अर्थ

Amalgam – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Amalgam in Marathi

Amalgam = अमलगम

Synonyms of Amalgam in Marathi

मिलन, विलीनीकरण, मिश्रण, मिश्रण, मिसळणे, कंपाऊंड, फ्यूजन, लग्न, विणणे, एकत्रित करणे, संश्लेषण, संमिश्र, रचना, एकत्रीकरण, एकत्रिकरण,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Amalgam

मिश्रण किंवा मिश्रण.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Amalgam Example Sentences

1. a curious amalgam of the traditional and the modern

पारंपारिक आणि आधुनिक चे एक उत्सुक एकत्र

Image:

Word-Image