Search Words ...

Altered Meaning In Marathi Altered मराठी अर्थ

Altered – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Altered in Marathi

Altered = बदलले

Synonyms of Altered in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Altered

विशेषत: तुलनेने लहान परंतु लक्षणीय मार्गाने चारित्र्य किंवा रचनेत बदलले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Altered Example Sentences

1.

Image:

Word-Image