Search Words ...

Alphanumeric Meaning In Marathi Alphanumeric मराठी अर्थ

Alphanumeric – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Alphanumeric in Marathi

Alphanumeric = अक्षरांक

Synonyms of Alphanumeric in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Alphanumeric

एकतर एक अक्षर किंवा संख्या.

दोन्ही अक्षरे आणि संख्या समाविष्टीत किंवा वापरुन

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Alphanumeric Example Sentences

1. Always use at least eight characters, including alphanumerics and symbols.

अक्षरे आणि चिन्हे सह नेहमी कमीतकमी आठ अक्षरे वापरा.

2. alphanumeric data

वर्णांक डेटा

Image:

Word-Image