Search Words ...

Alphabet Meaning In Marathi Alphabet मराठी अर्थ

Alphabet – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Alphabet in Marathi

Alphabet = वर्णमाला

Synonyms of Alphabet in Marathi

अक्षरे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Alphabet

भाषेच्या मूलभूत ध्वनींचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निश्चित क्रमाने अक्षरे किंवा चिन्हेंचा संच; विशेषतः, ए ते झेड पर्यंतच्या पत्रांचा संच.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Alphabet Example Sentences

1. the first letter of the alphabet

वर्णमाला पहिले अक्षर

Image:

Word-Image