Search Words ...

Alms Meaning In Marathi Alms मराठी अर्थ

Alms – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Alms in Marathi

Alms = भिक्षा

Synonyms of Alms in Marathi

भेटवस्तू, देणगी, देणगी, दान, हँडआउट, हँडआउट्स, उदार, लाभ, अनुदान, ऑफर, ऑफर, योगदान, योगदान, देणगी, मर्जी, हितकारक, विशाल,

Category : अनेकवचनी नाम

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Alms

(ऐतिहासिक संदर्भात) गरीब लोकांना पैसे किंवा अन्न दिले जाते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Alms Example Sentences

1. the riders stopped to distribute alms

चालकांनी भीक वाटप करणे थांबवले

Image:

Word-Image