Search Words ...

Allocate Meaning In Marathi Allocate मराठी अर्थ

Allocate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Allocate in Marathi

Allocate = वाटप

Synonyms of Allocate in Marathi

नियुक्त, देणे, पुरस्कार, अनुदान, प्रशासन, समर्पित,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Allocate

विशिष्ट उद्देशाने वितरित (संसाधने किंवा कर्तव्ये).

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Allocate Example Sentences

1. the authorities allocated 50,000 places to refugees

अधिका-यांनी निर्वासितांना 50,000 जागा वाटप केल्या

Image:

Word-Image