Search Words ...

Alliance Meaning In Marathi Alliance मराठी अर्थ

Alliance – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Alliance in Marathi

Alliance = युती

Synonyms of Alliance in Marathi

युनियन, लीग, तह, करार, संक्षिप्त, एंटेन्टे, कॉन्कॉर्डॅट,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Alliance

परस्पर फायद्यासाठी, विशेषत: देश किंवा संस्था यांच्यात स्थापना केलेले एक संघ किंवा संघटना.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Alliance Example Sentences

1. a defensive alliance between Australia and New Zealand

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दरम्यान बचावात्मक युती

Image:

Word-Image