Search Words ...

Allegorical Meaning In Marathi Allegorical मराठी अर्थ

Allegorical – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Allegorical in Marathi

Allegorical = दिशाहीन

Synonyms of Allegorical in Marathi

रूपक, अलंकारिक, प्रतिनिधी, प्रतीकात्मक, कल्पित, गूढ, परोपजीवी, प्रतीकात्मक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Allegorical

रचना किंवा रूपक असलेली.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Allegorical Example Sentences

1. an allegorical painting

एक रूपक चित्रकला

Image:

Word-Image