Search Words ...

Allegations Meaning In Marathi Allegations मराठी अर्थ

Allegations – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Allegations in Marathi

Allegations = आरोप

Synonyms of Allegations in Marathi

निवेद, घोषणा, विधान, घोषणा, वाद, युक्तिवाद, कबुलीजबाब व्यवसाय,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Allegations

एखाद्याने काहीतरी बेकायदेशीर किंवा चुकीचे केले आहे असा दावा किंवा प्रतिपादन, सामान्यत: पुरावा नसलेले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Allegations Example Sentences

1. he made allegations of corruption against the administration

त्यांनी प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले

Image:

Word-Image