Search Words ...

Aim Meaning In Marathi Aim मराठी अर्थ

Aim – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aim in Marathi

Aim = उद्दीष्ट

Synonyms of Aim in Marathi

थेट, रेल्वे, दृष्टी, लक्ष, पातळी, लाइन अप, स्थिती, नंतर रहा, एखाद्याची दृष्टी निश्चित करा, प्रयत्न करा, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा, प्रयत्न करा, प्रयत्न करा, प्रयत्न करा, प्रयत्न करा, ऑब्जेक्ट, ध्येय, शेवट, लक्ष्य, शेगडी, पवित्र ग्रेईल, डिझाइन, इच्छा, इच्छित परिणाम, हेतू, हेतू, योजना, उद्देश, कल्पना, बिंदू, व्यायामाचे ऑब्जेक्ट, , , ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aim

लक्ष्य किंवा निर्देशित (एक शस्त्र किंवा कॅमेरा).

साध्य करण्याचा हेतू आहे.

एक उद्देश किंवा हेतू; इच्छित परिणाम.

लक्ष्यातील शस्त्राचे किंवा ऑब्जेक्टचे दिग्दर्शन.

अमेरिकन भारतीय चळवळ.

वैकल्पिक गुंतवणूक बाजार (लंडन स्टॉक एक्सचेंजची एक सहाय्यक बाजारपेठ जी संपूर्ण बाजार सूचीच्या खर्चाशिवाय लहान कंपन्यांना व्यापार करण्यास परवानगी देते).

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aim Example Sentences

1. aim the camcorder at some suitable object

काही योग्य ऑब्जेक्टवर कॅमकॉर्डरचे लक्ष्य ठेवा

2. new French cooking aims at producing clear, fresh flavors and light textures

नवीन फ्रेंच स्वयंपाकाचे उद्दीष्ट स्पष्ट, ताजे चव आणि हलके पोत तयार करणे आहे

3. our primary aim is to achieve financial discipline

आमचे प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक शिस्त साध्य करणे आहे

4. his aim was perfect, and the guard's body collapsed backward

त्याचा हेतू परिपूर्ण होता आणि गार्डचा मृतदेह मागे पडला

5.

6.

Image:

Word-Image