Search Words ...

Agrarian Meaning In Marathi Agrarian मराठी अर्थ

Agrarian – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Agrarian in Marathi

Agrarian = कृषी

Synonyms of Agrarian in Marathi

, शेती, शेती,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Agrarian

विशेषतः सामाजिक चळवळीचा एक भाग म्हणून, जमीन असलेल्या मालमत्तेच्या पुनर्वितरणाची वकिली करणारी व्यक्ती.

लागवड केलेल्या जमिनीशी किंवा शेतीशी संबंधित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Agrarian Example Sentences

1. Political groupings include former communists, socialists, agrarians, liberals, nationalists and various centrist and independent forces.

राजकीय गटात माजी कम्युनिस्ट, समाजवादी, शेतीवादी, उदारमतवादी, राष्ट्रवादी आणि विविध केंद्रवादी आणि स्वतंत्र सैन्यांचा समावेश आहे.

2. Brazil is rapidly diversifying its agrarian economy

ब्राझील आपल्या कृषि अर्थव्यवस्थेचे वेगाने वेगाने रूपांतर करीत आहे

Image:

Word-Image