Search Words ...

Agitation Meaning In Marathi Agitation मराठी अर्थ

Agitation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Agitation in Marathi

Agitation = आंदोलन

Synonyms of Agitation in Marathi

गोंधळ, अस्वस्थता, त्रास, चिंता, त्रास, गजर, चिंता, अस्वस्थ, कुजबुजणे, मारहाण करणे, मंथन करणे, थरथरणे, अशांत होणे, टॉसिंग, मिश्रण करणे, चाबूक मारणे, गुंडाळणे, रोलिंग, झटका, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे, झुंज देणे, भांडणे, संघर्ष करणे, धर्मयुद्ध करणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Agitation

चिंता किंवा चिंताग्रस्त स्थिती.

काहीतरी उत्तेजित किंवा त्रास देणारी क्रिया, विशेषत: द्रव.

एखाद्या समस्येबद्दल जनतेची चिंता वाढविण्याची आणि त्यावर कारवाईसाठी दबाव आणण्याची क्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Agitation Example Sentences

1. she was wringing her hands in agitation

ती आंदोलनात हात ओरडत होती

2. the techniques mostly involve agitation by stirring

तंत्रात मुख्यत: ढवळत चळवळ करून आंदोलन सामील केले जाते

3. widespread agitation for social reform

समाजसुधारणेसाठी व्यापक आंदोलन

Image:

Word-Image