Search Words ...

Aghast Meaning In Marathi Aghast मराठी अर्थ

Aghast – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aghast in Marathi

Aghast = आघास्ट

Synonyms of Aghast in Marathi

चकित, चकित, चकित, विस्मित,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aghast

भय किंवा धक्क्याने भरलेले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aghast Example Sentences

1. when the news came out they were aghast

ही बातमी कळताच ते अस्वस्थ झाले

Image:

Word-Image