Search Words ...

Aggrieved Meaning In Marathi Aggrieved मराठी अर्थ

Aggrieved – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aggrieved in Marathi

Aggrieved = दु: खी

Synonyms of Aggrieved in Marathi

दु: खी, क्रोधित, असंतुष्ट, असंतुष्ट, क्रोधित, व्यथित, दु: खी, व्यथित, क्लेशकारक, दु: खी, दुःखी, अस्वस्थ, पीडित, उंच उंचवट्यावर, चिडलेले, जाळे झाले, चिंतेचे, चिडचिडे, चिडचिडे, चिथावले,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aggrieved

अन्यायकारक वागणूक दिल्याबद्दल संताप वाटतो.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aggrieved Example Sentences

1. they were aggrieved at the outcome

ते निकालावर दु: खी झाले

Image:

Word-Image