Search Words ...

Aggressive Meaning In Marathi Aggressive मराठी अर्थ

Aggressive – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aggressive in Marathi

Aggressive = आक्रमक

Synonyms of Aggressive in Marathi

भांडखोर, उच्छृंखल, विरोधी, लहरी,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aggressive

सज्ज किंवा हल्ला किंवा सामना करण्याची शक्यता; आक्रमकता द्वारे दर्शविलेले किंवा परिणामी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aggressive Example Sentences

1. he's very uncooperative and aggressive

तो खूप सहकारी आणि आक्रमक आहे

Image:

Word-Image