Search Words ...

Aggravated Meaning In Marathi Aggravated मराठी अर्थ

Aggravated – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aggravated in Marathi

Aggravated = उग्र

Synonyms of Aggravated in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aggravated

(एखाद्या गुन्ह्याचा) परिचर परिस्थितीने (जसे की मनाची चौकट) अधिक गंभीर बनविला

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aggravated Example Sentences

1. aggravated burglary

वाढीव घरफोडी

Image:

Word-Image