Search Words ...

Agglomeration Meaning In Marathi Agglomeration मराठी अर्थ

Agglomeration – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Agglomeration in Marathi

Agglomeration = एकत्रीकरण

Synonyms of Agglomeration in Marathi

वस्तुमान, क्लस्टर, ढेकूळ, गोंधळ, ढीग, ढीग, गुच्छ, स्टॅक, बंडल, प्रमाण,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Agglomeration

वस्तुमान किंवा वस्तूंचा संग्रह; एक असेंब्लेज

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Agglomeration Example Sentences

1. the arts center is an agglomeration of theaters, galleries, shops, restaurants and bars

आर्ट्स सेंटर हे थिएटर, गॅलरी, दुकाने, रेस्टॉरंट्स आणि बारचा एकत्रित संग्रह आहे

Image:

Word-Image