Search Words ...

Agenda Meaning In Marathi Agenda मराठी अर्थ

Agenda – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Agenda in Marathi

Agenda = अजेंडा

Synonyms of Agenda in Marathi

, प्रतिबद्धता पुस्तक, आयोजक, वैयक्तिक आयोजक, कॅलेंडर, अजेंडा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Agenda

औपचारिक बैठकीत चर्चा होणार्‍या वस्तूंची यादी.

अपॉईंटमेंट डायरी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Agenda Example Sentences

1. the question of nuclear weapons had been removed from the agenda

अण्वस्त्रांचा प्रश्न अजेंडामधून काढून टाकण्यात आला होता

2. Alter people's agendas so that no two contain any common item.

लोकांचे अजेंडा बदलू जेणेकरून दोघांमध्ये कोणतीही सामान्य वस्तू असू नये.

Image:

Word-Image