Search Words ...

Agency Meaning In Marathi Agency मराठी अर्थ

Agency – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Agency in Marathi

Agency = एजन्सी

Synonyms of Agency in Marathi

संस्था, कंपनी, टणक, कार्यालय, कार्यालय, चिंता, सेवा, क्रियाकलाप, प्रभाव, प्रभाव, शक्ती, शक्ती, कार्य, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Agency

एक विशिष्ट सेवा प्रदान करण्यासाठी स्थापित केलेला व्यवसाय किंवा संस्था, सामान्यत: त्यामध्ये दोन इतर पक्षांमधील व्यवहाराचे आयोजन केले जाते.

क्रिया किंवा हस्तक्षेप, विशेषत: एखाद्या विशिष्ट परिणामाची निर्मिती करणे.

एजंटचे कार्यालय किंवा कार्य

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Agency Example Sentences

1. an advertising agency

एक जाहिरात एजन्सी

2. canals carved by the agency of running water

वाहत्या पाण्याच्या एजन्सीद्वारे खोदलेले कालवे

3.

Image:

Word-Image