Search Words ...

Agape Meaning In Marathi Agape मराठी अर्थ

Agape – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Agape in Marathi

Agape = आगाप

Synonyms of Agape in Marathi

आश्चर्याने भरलेले, विस्मयकारक, आश्चर्याने भरलेले, चकित केलेले, चकित झाले, आश्चर्यचकित झाले , विस्मयकारक, विस्मयकारक, आश्चर्य, ओव्हरस्ट्रक, चमत्कारांनी भरलेले, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Agape

(तोंडाचे) रुंद उघडे, विशेषत: आश्चर्य किंवा आश्चर्य सह.

ख्रिश्चन प्रेम, विशेषतः कामुक प्रेम किंवा भावनिक आपुलकीपेक्षा वेगळे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Agape Example Sentences

1. Downes listened, mouth agape with incredulity

डोने ऐकले, तोंडाने अविश्वासूपणाने वागा

2. The ancient Greeks made the distinction between eros and agape.

प्राचीन ग्रीक लोकांनी इरोस आणि अपापे यांच्यात फरक केला.

Image:

Word-Image