Search Words ...

Aftermath Meaning In Marathi Aftermath मराठी अर्थ

Aftermath – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aftermath in Marathi

Aftermath = त्यानंतर

Synonyms of Aftermath in Marathi

परिणाम, उप-उत्पादन, फॉलआउट, बॅकवॉश, ट्रेल, वेक, कॉरोलरी, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aftermath

महत्त्वपूर्ण अप्रिय घटनेचे दुष्परिणाम किंवा त्याचे दुष्परिणाम.

पेरणी किंवा कापणीनंतर वाढणारी नवीन गवत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aftermath Example Sentences

1. food prices soared in the aftermath of the drought

दुष्काळानंतर अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या

2. Proper use of slurry and fertilizer are essential to the recovery of silage aftermaths right now.

गारा आणि खतांचा योग्य वापर आत्ताच साईलेज नंतरच्या पुनर्प्राप्तीसाठी आवश्यक आहे.

Image:

Word-Image