Search Words ...

After Meaning In Marathi After मराठी अर्थ

After – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of After in Marathi

After = नंतर

Synonyms of After in Marathi

त्यानंतरच्या नंतर, यशस्वी, शेवटी, वेकच्या शेवटी, नंतर, खालील, च्या मागील, एखाद्याच्या दिशेने, अनुसरण करीत आहे, एखाद्याच्या पावलावरुन, एखाद्याच्या पाठीवरुन, बाजूला, खाली, सर्वात जवळ, खाली, त्वरित निकृष्ट, आदरांजली म्हणून, आदर म्हणून, समान, , खालील, यशस्वी, भविष्य, आगामी, येणे, येणारे, पुढील, , त्यानंतर, त्यानंतर, त्यानंतर, त्यानंतर, त्यानंतर, त्यानंतर, त्यानंतर, त्यानंतर,

Category : पूर्वस्थिती

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of After

पुढील काळात (घटना किंवा काळाचा दुसरा कालावधी)

मागे.

शोध किंवा शोधात

क्रमाने किंवा महत्त्वानुसार पुढे आणि अनुसरण करीत आहे.

च्या संकेत मध्ये (कोणीतरी किंवा समान किंवा संबंधित नावाचे काहीतरी)

संबंधित किंवा बद्दल

नंतर

जहाजाच्या कडेला जवळ.

कार्यक्रमानंतरच्या कालावधीत.

नंतरच्या किंवा भविष्यातील वेळी; त्यानंतर.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

After Example Sentences

1. shortly after their marriage they moved to Colorado

लग्नाच्या काही काळा नंतर ते कोलोरॅडोला गेले

2. she went out, shutting the door after her

ती तिच्या मागे दार बंद करून बाहेर गेली

3. they're chasing after something that doesn't exist

ते अस्तित्त्वात नसलेल्या एखाद्या गोष्टीचा पाठलाग करीत आहेत

4. in their order of priorities health comes after housing

त्यांच्या प्राथमिकतेनुसार आरोग्य गृहनिर्माण नंतर येते

5. they named her Pauline, after Barbara's mother

त्यांनी तिचे नाव बार्बराच्या आईचे नाव ठेवले

6. she asked after his mother and sister and was told that both were well

तिने आपल्या आई आणि बहिणीची विचारणा केली आणि दोघांनाही बरे असल्याचे सांगितले

7.

8.

9. bath time ended in a flood after the taps were left running

नळ चालू ठेवल्यानंतर आंघोळीची वेळ पूरात संपली

10. Duke Frederick died soon after

ड्यूक फ्रेडरिकचा लवकरच मृत्यू झाला

Image:

Word-Image