Search Words ...

Afloat Meaning In Marathi Afloat मराठी अर्थ

Afloat – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Afloat in Marathi

Afloat = अफलातून

Synonyms of Afloat in Marathi

पृष्ठभागाच्या वर, पृष्ठभागावर, पाण्यापेक्षा वर, तरंगलेला, बुडलेला, निलंबित, वाहणारा, खाली वाकणे, डोके ठेवणे, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Afloat

पाण्यात तरंगणे; बुडत नाही

कर्जातून किंवा अडचणीतून.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Afloat Example Sentences

1. they trod water to keep afloat

तरंगता यावे म्हणून त्यांनी पाण्याचे तुकडे केले

2. I contrived to stay afloat in honest self-employment

मी प्रामाणिक स्वयंरोजगारामध्ये सतत राहण्यास सहकार्य केले

Image:

Word-Image