Search Words ...

Aficionado Meaning In Marathi Aficionado मराठी अर्थ

Aficionado – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aficionado in Marathi

Aficionado = हौशी

Synonyms of Aficionado in Marathi

तज्ञ, प्राधिकरण, तज्ञ, पंडित, कॉग्गेन्सेन्टी पैकी एक,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aficionado

एखादी क्रियाकलाप, विषय किंवा मनोरंजन याबद्दल खूप ज्ञानवान आणि उत्साही

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aficionado Example Sentences

1. aficionados of the finest wines

उत्कृष्ट वाइन च्या aficionados

Image:

Word-Image