Search Words ...

Affluence Meaning In Marathi Affluence मराठी अर्थ

Affluence – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affluence in Marathi

Affluence = संपन्नता

Synonyms of Affluence in Marathi

समृद्धी, ऐश्वर्य, संपत्ती, समृद्धी, लक्झरी, भरपूर,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affluence

मोठ्या प्रमाणात पैशाची अवस्था; संपत्ती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affluence Example Sentences

1. a sign of our growing affluence

आमच्या वाढत्या संपन्नतेचे लक्षण

Image:

Word-Image