Search Words ...

Affliction Meaning In Marathi Affliction मराठी अर्थ

Affliction – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affliction in Marathi

Affliction = त्रास

Synonyms of Affliction in Marathi

रोग, आजार, तक्रार, आजार, आजारपण, भूक, त्रास, पीडितपणा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affliction

असे काहीतरी ज्यामुळे वेदना किंवा दु: ख होते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affliction Example Sentences

1. a crippling affliction of the nervous system

मज्जासंस्था एक लंगडी ग्रस्त

Image:

Word-Image