Search Words ...

Afflicted Meaning In Marathi Afflicted मराठी अर्थ

Afflicted – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Afflicted in Marathi

Afflicted = पीडित

Synonyms of Afflicted in Marathi

त्रास, त्रास, त्रास, त्रास देणे, त्रास देणे, त्रास देणे, त्रास देणे, चिंता करणे, दडपशाही करणे, त्रास देणे, त्रास देणे, चिडवणे, निराश करणे, ताणतणाव, कर,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Afflicted

(एखाद्या समस्या किंवा आजारामुळे) वेदना किंवा त्रास होऊ शकते; विपरित परिणाम

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Afflicted Example Sentences

1. his younger child was afflicted with a skin disease

त्याच्या लहान मुलाला त्वचेचा आजार होता

Image:

Word-Image