Search Words ...

Affirm Meaning In Marathi Affirm मराठी अर्थ

Affirm – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affirm in Marathi

Affirm = पुष्टी करा

Synonyms of Affirm in Marathi

राज्य, प्रतिपादन, आव्हान, घोषणा, उच्चार, प्रमाणित, शपथ, वचन, व्रत, हमी, वचन देणे, प्रमाणित करणे, वचन देणे, एखाद्याचे वचन देणे, हमी देणे, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affirm

सत्य म्हणून राज्य; जोरदारपणे आणि सार्वजनिकपणे ठासून सांगा.

(कोणीतरी) भावनिक समर्थन किंवा प्रोत्साहन ऑफर करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affirm Example Sentences

1. he affirmed the country's commitment to peace

शांततेबाबत त्यांनी देशाच्या कटिबद्धतेची पुष्टी केली

2. there are five common ways parents fail to affirm their children

पालक त्यांच्या मुलांची भरपाई करण्यात अयशस्वी होण्याचे पाच सामान्य मार्ग आहेत

Image:

Word-Image