Search Words ...

Affiliated Meaning In Marathi Affiliated मराठी अर्थ

Affiliated – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affiliated in Marathi

Affiliated = संबद्ध

Synonyms of Affiliated in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affiliated

(सहाय्यक गट किंवा एखाद्या व्यक्तीचे) अधिकृतपणे एखाद्या संस्थेशी संलग्न किंवा कनेक्ट केलेले आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affiliated Example Sentences

1. affiliated union members

संलग्न युनियन सदस्य

Image:

Word-Image