Search Words ...

Affiliate Meaning In Marathi Affiliate मराठी अर्थ

Affiliate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affiliate in Marathi

Affiliate = संबद्ध

Synonyms of Affiliate in Marathi

सह लीग मध्ये असणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र येणे, एकत्र येणे, सोबत सैन्यात सामील होणे, सहकार्य करणे, युती करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, सोबत होणे, एकत्र येणे, तयार करणे सह फेडरेशन, एक संघ तयार, सह संघ, एकत्र बँड, सहकार्य, ब्यूरो, एजन्सी,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affiliate

अधिकृतपणे एखाद्या संस्थेशी संलग्न किंवा कनेक्ट (सहाय्यक गट किंवा एखादी व्यक्ती).

एक व्यक्ती किंवा संस्था अधिकृतपणे मोठ्या शरीरावर संलग्न.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affiliate Example Sentences

1. the college is affiliated with the University of Wisconsin

कॉलेज विस्कॉन्सिन विद्यापीठाशी संबंधित आहे

2. the company established links with British affiliates

कंपनीने ब्रिटीश संलग्न संस्थांशी संबंध स्थापित केले

Image:

Word-Image